اما واتسون چه کسی را ملاقات کرده است؟

[ad_1]

اما واتسون اخیراً شایعات نامزد بودن را خاموش کرد با یک توییت دوست پسر لئو رابینتون. “اگر من خبری دارم – من قول می دهم آن را با شما به اشتراک بگذارم. ” ترک کرد ، در حالیکه نماینده وی در بیانیه ای تأیید کرد که اما و تام “فقط نوجوانان از هم دور شدند.” از آن زمان ، او با بازیگران ، دانشجویان همکار دانشگاه آکسفورد و حتی یک مدیر فنی ارتباط برقرار کرده است. البته اما – نگاه کردن به مردان در طول سالها – شما می توانید خودتان در آینده ببینید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>