این فیلم Plank Challenge توسط London Fitness Guy را تماشا کنید


تمرین اصلی را نادیده بگیرید و این چالش تخته کوتاه را امتحان کنید که دسته ای از تغییرات تخته از جمله ضربه های شانه ای تخته ، جک های تخته ای و تخته های بالا رو را با هم ترکیب می کند. ایجاد شده توسط مربی گواهینامه تناسب اندام جیمز استرلینگ ، معروف به London Fitness Guy ، من هرگز چنین چالشی سریع و سرگرم کننده برای تناسب اندام ندیده ام که کاملاً موسیقی باشد. من نمی توانم از پس تأثیر این سکانس بربیایم ، حتی اگر او به نظر آسان برسد! امتحان کنید و ببینید آیا می توانید ادامه دهید!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>