بهترین تمرینات بازویی 20 دقیقه ای در YouTube

[ad_1]

اگر بیش از حد برای ورزش بدنسازی مشغول هستید یا فقط ترجیح می دهید در خانه ای که فضا محدود است تمرین کنید ، انجام یک تمرین خوب با بازو تقریباً غیرممکن به نظر می رسد. هنگامی که به یک وزنه نیاز دارید ، یک دسته کامل از وزنه ها کجاست؟ خوشبختانه روش های دیگری نیز برای تقویت و تن دادن به بازوهای شما وجود دارد که همه در راحتی خانه شماست. چه مبتدی باشید و چه شخصی که مدتی در حال تمرین است ، YouTube تمرینات متنوعی را برای شما تضمین می کند. تمرینات بازویی که در اینجا پیدا خواهید کرد از روتین های بدون تجهیزات تا تمرینات دمبل است – و فقط در مدت زمان 20 دقیقه ، آنها اطمینان می دهند که حتی در صورت بسته شدن برنامه می توانید سوختگی را احساس کنید. به خواندن ادامه دهید تا تمرین بعدی خود را پیدا کنید!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>