جدول زمانی رابطه بریتنی اسپیرز و جاستین تیمبرلیکممکن است بریتنی اسپیرز و جاستین تیمبرلیک زوج سلطنتی پاپ اواخر دهه 90 باشند ، اما از نگاه گذشته ، رابطه آنها و به ویژه پایان آن بسیار سرگرم کننده است که به گذشته نگاه کنیم. مستند قاب بندی بریتنی اسپیرز رابطه آنها را دوباره مرور می کند ، به ویژه اتهامات تقلب که به آن پایان داده و روش طرفین رسانه ها.

ما با هم نگاهی می اندازیم به کل تاریخ آنها ، از اولین جلسه آنها در یک برنامه تلویزیونی برای کودکان گرفته تا جدایی نامرتب و اظهارات بعدی آنها برای مردم. در اینجا خلاصه ای از آنچه باید در مورد این زوج معروف (و سپس بدنام) به یاد داشته باشید آورده شده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>