عکس های شاهزاده فیلیپ به همراه نوه هایششاهزاده فیلیپ پس از هشت سال عاشق شدن در سال 1947 با ملکه الیزابت دوم ازدواج کرد. آنها در ادامه از نقاط عطف مهیج زیادی برخوردار شدند ، از جمله تاج گذاری الیزابت در سال 1953 و تولد چهار فرزندشان ، پرنسس آن و پرنس چارلز ، اندرو و ادوارد. در طول عمر طولانی خود – وی در سن 99 سالگی در 9 آوریل 2021 درگذشت – فیلیپ از هشت نوه و 10 نوه ، که او را هم در مجالس خانوادگی و هم در مراسم رسمی گذراند ، استقبال کرد. به خواندن ادامه دهید تا بهترین لحظات شاهزاده فیلیپ در کنار نوه های سلطنتی خود را ببینید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>