مستندهای جدید Netflix در ژوئن 2021

[ad_1]

آیا در حین پخش جریانی می خواهید چیزی یاد بگیرید؟ پس احتمالاً باید یکی از مستندها و مستندات Netflix را بررسی کنید. Netflix گزینه های مختلفی را شامل می شود – از جمله مستندهای واقعی جنایی ، مستندهای روحانی و مستندهای آموزشی – و سرویس پخش در ماه ژوئن 9 انتخاب جدید اضافه می کند. مستندهای جدید این ماه شامل داستانهایی درباره مشتاقان المپیک نوجوانان ، دو قتل هولناک ، یک جامعه پنگوئن آفریقای جنوبی و یک طراح لباس فرانسوی ، در میان دیگران است ، بنابراین در هر کجا که باشید ، مطمئناً چیزی را پیدا خواهید کرد که لذت می برید. در اینجا همه مستندها و مستندات جدیدی که باید برای ماه ژوئن در رادار خود داشته باشید آورده شده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>