نیکول کیدمن و دختران کیت اوربان در گلدن گلوب

[ad_1]

نیکول کیدمن برای نشان دادن جایزه غریبه نیست ، اما به ندرت اتفاق می افتد که ببینیم کل خدمه کیدمن-اوربان با هم در یک حضور عمومی ظاهر می شوند. در جریان گلدن گلوب در 28 فوریه واگرد بازیگر زن و شوهرش ، کیت اوربان ، درست در کنار آنها با دختران یکشنبه 12 ساله و فیث 10 ساله در جشن شرکت کردند و آنها مطمئناً شیرین ترین طرفداران را تشکیل می دهند.

نیکول توسط یک بازیگر در یک سریال محدود یا فیلم سینمایی ساخته شده برای تلویزیون بهترین بازیگر نامزد شده است. وی قبلاً فاش کرده بود که دخترانش بیش از حد تحت تأثیر غنائم جمع شده در طول سالها نیستند ، اما حداقل او در این بازی بهترین بخش تشویق بازی را دارد!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>