ویکتوریا بکهام با این ابزار صورت ‘هوشمند’ قسم می خورد

[ad_1]

در دنیای زیبایی ، همیشه جایی برای یک درمان یا محصول جدید و عجیب و غریب وجود دارد که بتواند به زندگی (و قفسه های) ما راه پیدا کند. اگر فکر می کنید بازی ماسک صورت شما خوب است ، فقط صبر کنید تا با بشقاب پرنده Foreo ملاقات کنید.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>