گوردون رامسی چند فرزند دارد؟

[ad_1]

اگر عاشق تماشای بیش از حد هستید آشپزخانه جهنم، می دانید کسی وجود ندارد که بتواند کاملاً شبیه گوردون رامزی آشپزخانه را شکل دهد. در حالی که من می توانم با افتخار تأیید کنم که هر قسمت از آن را دیده ام کابوس آشپزخانه، من هرگز نمی دانستم که سرآشپز رامسی تاکنون چقدر یک مرد خانواده است. این دو پس از ازدواج در سال 1996 با همسرش ، تانا ، صاحب پنج فرزند شیرین شدند. و گرچه او مطمئناً به سخت کوشی مشهور به آشپزها و رستوران داران شهرت دارد ، اما ما احساس می کنیم که او واقعاً یک قلب بزرگ است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پنج فرزند گوردون ، به پیمایش ادامه دهید!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>